Uitleg slurptax / CO2-heffing

Voor zeer onzuinige personenauto's wordt een CO2-toeslag, ook wel slurptax genoemd, ingevoerd. De toeslag bedraagt € 110 per gram CO2-uitstoot boven een bepaalde grens aan CO2-uitstoot per kilometer. Voor dieselauto's is deze grens 192 gr/km. Voor benzineauto's (en overige brandstoffen) is deze grens 232 gr/km. Bij auto's met een Europese typegoedkeuring (ETG) wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot die vermeld is in het kentekenregister.

Bestelauto's van particulieren worden nu nog buiten de CO2-toeslag gehouden.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Per 1 april 2008 wordt voor zeer zuinige auto's het tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB) gehalveerd. Dit geldt voor dieselauto's met een maximale CO2-uitstoot van 95 gram per kilometer of voor andere auto's met een maximale CO2-uitstoot van 110 gram per kilometer.

Bereken slurptax / CO2-heffing

Om te weten of de nieuwe (belasting)wetgeving ook invloed heeft op u, kunt u de volgende stappen doorlopen.

  1. Heeft u een relatief nieuwe auto, kijk dan eerst of uw auto opgenomen is in het boekje van ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zo niet, vraag om een inzagerecht van het kentekenregister bij de RDW. Dit kost € 4,90 en kan op de website van het RDW (kentekenregister) worden aangevraagd.
  2. Kijk naar de C02-uitstoot van uw auto. Per 1 april 2008 geldt voor zeer zuinige auto's een halvering van het tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Dit geldt voor dieselauto's met een maximale CO2-uitstoot van 95 gram per kilometer of voor andere auto's met een maximale CO2-uitstoot van 110 gram per kilometer.
  3. Voor zeer onzuinige personenauto's wordt een CO2-toeslag ingevoerd. De toeslag bedraagt € 110 per gram CO2-uitstoot boven een bepaalde grens aan CO2-uitstoot per kilometer. Voor dieselauto's is deze grens 192 gr/km. Voor benzineauto's (en overige brandstoffen) is deze grens 232 gr/km. Bij auto's met een Europese typegoedkeuring (ETG) wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot die vermeld is in het kentekenregister.