Uitleg energielabel voor uw auto

Energielabel voor auto's verplicht

Het energielabel (brandstofverbruiksetiket) voor nieuwe personenauto's bevat gegevens over het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de CO2-uitstoot van de auto. Het energielabel is in januari 2001 ingevoerd om het gebruik van energiezuinige auto's te stimuleren. Op iedere nieuwe personenauto is een energielabel aanwezig. Voor occasions van voor 2001 bestaat geen energielabel.

Zuinigheidscategorie

Op het energielabel is te zien hoeveel een nieuwe auto aan brandstof verbruikt in vergelijking met auto's uit dezelfde klasse. De categorieën op het energielabel worden aangegeven met de letters A tot en met G en met kleuren (drie tinten): groen voor zuinig, geel voor gemiddeld en (drie tinten) rood voor niet zuinig. De normen voor de zuinigheidscategorieën worden jaarlijks herzien.

Letter Zuinigheidscategorie
A (donker groen) 20% of meer zuiniger dan gemiddeld
B (groen) 10-20% zuiniger dan gemiddeld
C (licht groen) 0-10% zuiniger dan gemiddeld
D (geel) 0-10% minder zuinig dan gemiddeld
E (licht oranje) 10-20% minder zuinig dan gemiddeld
F (oranje) 20-30% minder zuinig dan gemiddeld
G (rood) 30% of meer minder zuinig dan gemiddeld

De indeling in de energielabels is grotendeels gebaseerd op relatieve zuinigheid (75%) en voor een kleiner deel op absolute zuinigheid (25%). Voor het relatieve deel wordt de zuinigheid van een auto afgezet tegen de gemiddelde zuinigheid van de andere nieuwe auto's van dezelfde grootte. Voor het absolute deel wordt de zuinigheid van een auto afgezet tegen de zuinigheid van alle nieuwe auto's.

In het Brandstofverbruiksboekje van het ministerie van VROM vindt u een overzicht van alle nieuwe modellen auto's met label en brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Download het brandstofverbruiksboekje

Uitzonderingen

Auto's die geen energielabel hebben omdat zij bij de toelating in Nederland niet aan een Europese typegoedkeuring (ETG) kunnen worden gekoppeld, vielen tot nu toe buiten het bonus- malusstelsel. Om te voorkomen dat de BPM-malussen langs deze weg kunnen worden vermeden, zullen deze auto's voortaan in de categorie voor de meest onzuinige auto's (G-label) vallen. Daarbij krijgt de belastingplichtige wel de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat zijn auto in een ander energielabel thuishoort.

Bestelauto's van particulieren worden nu nog buiten de CO2-toeslag gehouden.