Overstappen energieleverancier

Op deze pagina vindt u nuttige informatie als u wilt overstappen van energieleverancier.

Voor welke producten kan ik overstappen?

U kunt overstappen voor de levering elektriciteit (grijs of groen) en/of gas. Een deel van uw energierekening bestaat uit transport- of netwerkkosten, die de netbeheerder in rekening brengt voor het gebruik van de kabel en leidingen. Netbeheerders zijn regiogebonden en niet door u te kiezen.

Naar welk energieleverancier kan ik overstappen?

Energieleveranciers werken landelijk, u kunt dus zelf bepalen wie uw gas of elektriciteit levert.Waarom zou ik overstappen?

U kunt overstappen vanwege betere voorwaarden bij een andere leverancier, bijvoorbeeld een lagere prijs, betere klantenservice of geen opzegtermijn. Op internet kunt u zich via onafhankelijke energievergelijkers laten adviseren welke energieleverancier u het beste aanbod kan doen.

Hoe moet ik overstappen?

Meldt u aan als klant bij het leveranciersbedrijf van uw keuze en geef toestemming om namens u een switchverzoek in te dienen bij de regionale netbeheerder. Geef uw meterstanden op aan uw nieuwe leverancier op en bewaar zelf ook een kopie. Uw nieuwe leverancier regelt vervolgens uw overstap met uw regionale netbeheerder en uw oude leverancier. Behalve een energierekening van een andere leverancier verandert er niets (geen andere kabels in uw huis, geen nieuwe stopcontacten).

Zijn er voorwaarden verbonden aan het overstappen?

Elk contract voor de levering van elektriciteit en/of gas kan tussentijds worden opgezegd. Voor het opzeggen van uw oude leveringscontract geldt een wettelijke opzegtermijn van 30 dagen. Wanneer u tussentijds opzegt, kan uw oude energieleverancier u een opzegvergoeding in rekening brengen. Lees hiervoor de productvoorwaarden van de oude leverancier. U kunt een eventuele opzegvergoeding vermijden. Geef daarvoor bij uw nieuwe leverancier aan, dat u pas wilt overstappen op de vervaldatum van uw oude leveringscontract. Uw nieuwe leverancier zal u om de meterstanden van op de switchdatum vragen. Als u deze meterstanden niet (tijdig) verstrekt, zal er een schatting van worden gemaakt.

Waar moet je op letten als je wilt overstappen?

Prijsvergelijkers kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn als u op zoek bent naar een nieuwe energieleverancier. Er zijn verschillende websites die de prijzen van de energieleveranciers verzamelen en op een overzichtelijke manier voor u vergelijken. U kunt deze vergelijkingsites met een gerust hart gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat u ieder advies zomaar moet opvolgen. Zo hoeft de eerst vermelde leverancier niet altijd de beste energieleverancier voor u te zijn.
Hieronder vindt u enkele tips voor het gebruik van vergelijkingssites.

 1. Let op de belangrijkste contractvoorwaarden:
  1. Bepaal of u grijze of groene stroom wilt
   Groene stroom wordt op een duurzame, milieuvriendelijke wijze opgewekt met windmolens, zonnepanelen, waterkracht of biomassa. Grijze stroom wordt opgewekt met kolen, gas, en kernenergie. Groene stroom kan duurder zijn dan grijze, maar dat hoeft niet.
  2. Bepaal of u een vaste prijs (zekerheid) of een variabele prijs (marktontwikkelingen volgen) wilt
   De prijzen blijven veranderen. Het is moeilijk te voorspellen of deze hoger of lager zullen worden. Ga voor uzelf na of u de 'zekerheid van een vaste prijs' wilt. Als u nu de prijs vastzet en de prijzen gaan dalen, heeft u wel zekerheid, maar bent u ook duurder uit dan wanneer u voor variabel had gekozen. Vastzetten kan gunstig zijn, maar het hoeft niet.
   Let op: veel prijsvergelijkers tonen in hun lijsten contracten met een variabele en vaste prijs door elkaar. In sommige gevallen kunt u door op contractsoort te klikken de lijst nog rangschikken op het soort contract dat wordt aangeboden.
  3. Bepaal of u een contract voor onbepaalde tijd (vrij om weg te gaan) of bepaalde tijd (gebonden aan contracttermijn) wilt.
   Een contract voor onbepaalde tijd heeft als voordeel dat u snel kunt opzeggen zonder extra kosten (opzegvergoeding). Bij een contract voor bepaalde tijd wordt u in beginsel gehouden aan de duur van het contract (b.v. 1, 3 of 5 jaar) en kunt u alleen tussentijds weg door een opzegvergoeding te betalen.
 2. Check de extra kosten
  1. Betalingskosten acceptgiro betalingen
   Diverse leveranciers vragen een extra bedrag als u niet met automatische incasso betaalt. Dit kan oplopen tot 2 euro per betaling (per maand). Dit staat (vaak) niet op de vergelijkingssites. Als u niet met automatische incasso wilt betalen, is het verstandig met deze extra kosten rekening te houden. Energieleveranciers zijn verplicht een overzicht van de betaalkosten duidelijk te communiceren.
  2. Kosten klantenservice (telefoonkosten)
   De kosten voor het bellen met de klantenservices van energieleveranciers verschillen. Tarieven variëren van gratis, lokaal tarief, 10 cent per minuut oplopend tot 70 cent per minuut;
  3. Herinnerings- of aanmaningskosten
   Diverse leveranciers hanteren extra kosten voor het versturen van herinneringen of aanmaningen. Deze kosten kunnen flink oplopen. Dit staat (vaak) niet op de vergelijkingssites. Als er een kans is dat u soms te laat betaalt, dient u rekening te houden met extra kosten. Ook deze kosten dienen energieleveranciers in een overzicht duidelijk te communiceren.
 3. Controleer de voorwaarden van uw huidige contract
  Als u bij uw huidige leverancier een contract voor een periode van bijvoorbeeld een, twee, drie of vijf jaar tijd heeft getekend en u wilt tussentijds overstappen naar een nieuwe leverancier, dan zal uw huidige leverancier waarschijnlijk een opzegvergoeding in rekening brengen. Deze kan oplopen tot maximaal 250 euro.
 4. Sluit nooit een onduidelijke of onvolledige overeenkomst af
  Als u de overeenkomst of voorwaarden onduidelijk vindt, sluit de overeenkomst dan niet af, voordat al uw vragen voor u beantwoord zijn. Uw energieleverancier of de prijsvergelijker kunnen uw vragen beantwoorden. Controleer in ieder geval de tarieven voordat u definitief "ja" zegt.
 5. Veel energieleveranciers wijzigen rond 1 juli en 1 januari hun tarieven
  Dit kan dus voor u een goed moment zijn om diverse energiebedrijven met elkaar te vergelijken.

Prijsvergelijkers

"Prijsvergelijkers kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn als u op zoek bent naar een nieuwe energieleverancier. U kunt deze vergelijkingssites met een gerust hart gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat u ieder advies zomaar moet opvolgen" - Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa.

Gedragscode energieleveranciers

Deze gedragscode geldt voor contacten tussen -of namens- de energieleverancier en een consument aangaande de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten.

Sinds enige jaren kunnen consumenten hun energieleverancier kiezen. Deze gedragscode beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt. Leveranciers die deze code toepassen, willen duidelijk maken dat zij consumenten goed zullen voorlichten, op een eerlijke en goede manier klanten werven én leverancierswisselingen op een voor de consument zo goed mogelijke manier afwikkelen.

Alle leveranciers die vergunning hebben om aan consumenten te leveren, kunnen deze gedragscode toepassen en daartoe een overeenkomst aangaan met EnergieNed Federatie van energiebedrijven in Nederland (EnergieNed). Indien een leverancier gebruik maakt van deze mogelijkheid, neemt de leverancier op zich hiervan ten minste melding te maken op zijn website. Een leverancier, die de gedragscode toepast, zal een ieder, die namens hem contacten met consumenten heeft, verplichten deze gedragscode na te leven. De Directie Toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (DTe) zal op zijn website (www.dte.nl) een overzicht verstrekken van alle leveranciers die aangeven deze gedragscode toe te passen. EnergieNed zal hetzelfde doen (www.energiened.nl). De DTe heeft voorts diverse mogelijkheden om jegens leveranciers op te treden, indien zij van oordeel is dat deze niet goed handelen.

Download gedragscode van EnergieNed (via nuon.nl)