Per 1 januari 2009 nieuw energielabel

Minister Vogelaar introduceert 1 januari 2009 een nieuw energielabel
04-09-2008 - Het energielabel wordt vernieuwd. Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) wil per 1 janauri 2009 een verbeterd energielabel invoeren. In dat label zal de classificatie van de woning worden gekoppeld aan het type woning. Daarmee wil zij een einde maken aan de verwarring over het label. Dat maakt zij vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

1. Waarom komt er een vernieuwd en verbeterd energielabel voor woningen?

Op het huidige energielabel is niet aangegeven dat je het label alleen kunt gebruiken om woningen van hetzelfde type met elkaar te vergelijken, en niet woningen van verschillende typen. Het label wekt daarmee de indruk dat het een absolute waardering is, maar de waardering is juist relatief. De labelklasse (A - G) kun je alleen gebruiken om woningen van hetzelfde type met elkaar te vergelijken. Een voorbeeld: je kunt het label van een hoekappartement niet zomaar vergelijken met het label van een tussenappartement. Deze woningen zijn bouwkundig namelijk niet hetzelfde. Een hoekappartement kent bijvoorbeeld veel meer buitenmuren dan een tussenappartement. Op het nieuwe energielabel zal het woningtype waar het label op van toepassing is worden aangegeven.

2. Wanneer wordt het vernieuwde en verbeterde energielabel ingevoerd?

Op 1 januari 2009.

3. Hoe ziet het vernieuwde en verbeterde energielabel eruit?

Het nieuwe energielabel zal uitgebreider en helderder zijn dan het huidige label. Het nieuwe energielabel geeft aan op welk woningtype het label van toepassing is. Verder zal het nieuwe label duidelijk aangeven wat de labelklasse (A-G) betekent, in relatie tot het woningtype. Op het nieuwe label staan ook de mogelijke verbetermaatregelen. VROM ontwikkelt de komende maanden het nieuwe label. Tijdens de ontwikkeling wordt het getest door consumentenpanels. Als het nieuwe label klaar is, kunt u een voorbeeld downloaden vanaf deze site.

4. Krijg ik bij koop of huur van een woning tot 1 januari 2009 nog wel een energielabel?

Ja. De eigenaar dient u nog steeds een energielabel te overhandigen bij koop en huur. Tot 1 januari 2009 blijft het huidige label ongewijzigd gehandhaafd. De huidige methode voor de bepaling van de labelklasse (A-G) is goed.

5. Wat betekent het vernieuwde en verbeterde label voor de labels die al zijn uitgegeven?

Het huidige energielabel is gebaseerd op de juiste methodiek. De bestaande methode voor de bepaling van de labelklasse (A-G) vertoont geen gebreken. De vernieuwing zit in de informatie op het label, de uitleg ervan en de presentatie van het label. De uitgegeven energielabels behouden hun geldigheid van tien jaar. De woningeigenaren die al een label hebben of tot 1 januari 2009 een label ontvangen, krijgen de beschikking over een aangepast label. Zodra hierover meer bekend is, wordt u nader geïnformeerd via deze site.

6. Wat gebeurt er met de klachtenregeling?

VROM gaat de klachtenregeling verbeteren. In overleg met de branche van labeladviseurs wordt onderzocht of het mogelijk is om de klachtenregeling onder te brengen bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Zodra hier concrete afspraken over gemaakt zijn wordt u nader geïnformeerd via deze site.

7. Waarom is er geen sanctie op het niet verstrekken van een energielabel bij verkoop of verhuur?

Het energielabel geeft de energiezuinigheid van de woning aan in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type en geeft inzicht in de mogelijkheden voor de eigenaar om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen leiden tot aanzienlijk lagere energielasten en meer wooncomfort. Deze voordelen vormen een stimulans voor het label. Bovendien is het label nog relatief kort op de markt. Daarom is het nog te vroeg om te kiezen voor sancties. Wel wordt onderzocht of andere Europese landen gekozen hebben voor sancties en hoe zij deze dan hebben ingevuld.

8. Houdt het energielabel rekening met technische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van energiebesparing?

Veel partijen werken aan nieuwe technieken en toepassingen die gebouwen nog energiezuiniger kunnen maken. Veel nieuwe technieken worden nu nog niet meegenomen in de bepaling van het label. Dat kan pas als is onderzocht hoeveel energiezuiniger een bepaalde techniek het gebouw maakt. Technieken en toepassingen die werken, worden in de toekomst meegenomen bij het bepalen van de labelklasse.

Links

- Brief aan Tweede Kamer (MS Word document)
- Onderzoek naar berekening Energielabel voor hoekappartementen
- Bron: Ministerie van VROM.