Subsidie energiezuinige HRe-verwarmingsketel

Consumenten en bedrijven kunnen vanaf deze zomer subsidie aanvragen voor de aanschaf van een nieuw soort energiezuinige verwarmingsketel. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) stelt 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor deze HRe-ketl, die behalve warm water ook elektriciteit regelt.

Via de sbusidie hoopt Van der Hoeven de verspreiding van de HRe-ketel te versnellen. In Nederland hangen er op dit moment circa 100 van. Over twee jaar moeten dat er 10.000 zijn. Een HRe-ketel kost nog 6.000 euro, drie keer zoveel als een standaard HR-ketel. Volgens Senter-Novem, het energie-agentschap van het ministerie van Economische Zaken, is die prijs te hoog om de besparing aan energiekosten eruit te halen. Door de subsidie zakt de prijs met gemiddeld 1000 euro. De subsidieaanvraag loopt via SenterNovem. In Nederland voeren Nuon, Essent, Eneco en GasTerra nu een pilot uit met de HRe-ketel.

Bron: nrc.next

Uitleg nieuwe generatie CV-ketels

Uit de nieuwe generatie cv-ketels komt niet alleen warmte maar ook elektriciteit. De nieuwe ketel (HRe) kan de komende decennia zorgen voor de besparing van miljarden kilo's CO2-uitstoot maar dan moeten de ketels wel op grote schaal verkocht worden. De overheid wordt gevraagd ervoor te zorgen dat de ketel voor een acceptabele prijs op de markt komt. Daarvoor is tot 2014 subsidie nodig. Dat staat in het visiedocument van EnergieTransitie Platform Nieuw gas dat vandaag aan minister Van der Hoeven is aangeboden.

Warmte en stroom

De HRe-ketel is ongeveer net zo groot als een gewone HR-ketel. Het verschil zit in de extra Stirlingmotor. Als de cv-ketel aanslaat, gaat ook de motor aan het werk. De stirlingmotor maakt elektriciteit uit gas. "De HRe-ketel maakt elektriciteit tweemaal zo efficiënt als de meest moderne elektriciteitscentrales en dáÁr zit de milieuwinst," zegt Hans Overdiep, voorzitter van de EnergieTransitie-werkgroep Decentrale Gastoepassingen. "De ketel verbruikt daardoor voor ongeveer 180 euro meer gas. Maar daar staat wél tegenover dat je 500 euro op je elektriciteitsrekening bespaart."

Subsidie

De ketel komt naar verwachting volgend jaar op de markt en zal ongeveer 6000 euro gaan kosten. Dat is 4000 euro meer dan een hoog rendement cv-ketel. Dat geld verdien je volgens Hans Overdiep niet terug met de energiebesparing. "Je ziet dat de prijs van een HRe-ketel nog flink naar beneden kan als de ketel op grote schaal geproduceerd gaat worden. Rond 2014 zal de prijs van de HRe-ketel zover zijn gezakt dat je geen subsidie meer nodig hebt".

Groei

Nu hangen er ongeveer honderd HRe-ketels bij mensen thuis. Dat aantal zal naar het eind van het jaar oplopen richting de tweehonderd. De ketels zijn geplaatst in het kader van een pilot die is gestart door Eneco, Nuon en Essent in samenwerking met GasTerra. Het doel is om volgend jaar duizenden ketels te plaatsen. In 2010 moeten er 10.000 HRe-ketels hangen. Jaarlijks worden meer dan 400.000 cv-ketels verkocht.

Bron: SenterNovem

Meer informatie

- Ministerie van Economische Zaken over Subsidieregeling energiezuinige ketels.
- Binnen SenterNovem zorgt het platform EnergieTransitie (GAS) voor de subside. PostAdres: EnergieTransitie (PITon), Postbus 17, 6130 AA Sittard. Of stuur een mailtje naar EnergieTransitie@senternovem.nl. U kunt ook direct contact opnemen met het secretariaat van 'Nieuw Gas': Annelies Jonkman, 030-2393648.