Uitzonderingen

U heeft geen Energielabel nodig:

  • woonwagens
  • onverwarmde logiesgebouwen (bv. trekkershutten)
  • gebouwen met een industriefunctie (bv. fabriekshallen)
  • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages)
  • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen)
  • monumenten
  • gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskee├źn)
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2
  • als uw woning in 1998 of later is gebouwd
  • indien u over een recent Energie Prestatie Advies beschikt

Woningen die in 1998 of later zijn gebouwd zijn al energiezuinig gebouwd en hebben een zogenaamde energie prestatie coëfficiënt (EPC). Dit is een getal dat de energie efficiëntie van uw woning uitdrukt. De berekening van de EPC is tegelijk met de aanvraag van de bouwvergunning ingediend. Als de bouwvergunning niet ouder is dan 10 jaar, heeft u geen energielabel nodig en in plaats daarvan de EPC gebruiken.

Indien u tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 een Energie Prestatie Advies (EPA) heeft laten opstellen door een door een gecertificeerde adviseur kunt u dit rapport gebruiken in plaats van een energielabel. Indien u echter een of meerdere energiebesparende maatregelen uit het EPA heeft uitgevoerd, heeft uw woning waarschijnlijk een hoger energielabel dan het EPA aangeeft. Het kan daarom verstandig zijn om opnieuw uw energielabel te berekenen.

Geen onderzoek en maar wel een energielabel nodig

Indien u in een flat of rijtjeshuis woont, kan een energielabel worden afgegeven op basis van representativiteit. Omdat uw woning vergelijkbaar is met de woning van de buren is het energielabel waarschijnlijk ook hetzelfde. Er is dan geen onderzoek noodzakelijk maar u heeft wel een energielabel nodig. Een erkende adviseur kan het energielabel op basis van representativiteit afgeven.

Meer informatie