Energielabel woning

Uitleg energielabel voor uw huis

Onderstaande informatie is gebaseerd op informatie van de Stichting KBI. In de Stichting KBI (Kwaliteitsborging Installatiesector) zitten zowel vertegenwoordigers van leveranciers als van klanten. Een brede vertegenwoordiging vergroot het draagvlak voor de certificeringsregeling.

Wat is de energielabel voor uw woning?

Het energielabel is bedoeld om kopers en huurders inzicht te geven in de energiezuinigheid van een woning of gebouw. Met de toenemende energieprijzen is het niet verwonderlijk dat kopers en huurders steeds meer letten op de energiezuinigheid, omdat dit direct van invloed is op de maandelijkse energielasten. Daarmee heeft het energielabel ook direct invloed op de koopprijs of huurprijs die geldt voor de woning of het gebouw.
Een energielabel (afgebeeld op een Energie Prestatie Certificaat) geeft weer hoe energiezuinig een woning of gebouw is op een schaal van A t/m G, waarbij A het meest zuinig is. Een afgegeven energielabel is 10 jaar geldig en dient op het moment van verkoop of verhuur van een woning of gebouw te kunnen worden overlegd.

Is een energielabel verplicht en wat is de boete?

Een energielabel is verplicht bij de aan- en verkoop van (huur)woningen. Nieuwbouwwoningen die vallen onder de EPC-eis uit het bouwbesluit hebben 10 jaar vrijstelling, ingaande vanaf de datum waarop de Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor de bouwvergunning is berekend. Die berekening wordt als gelijkwaardig aan het label beschouwd. Het staat de eigenaar natuurlijk altijd vrij om binnen die 10 jaar wel een energielabel of energieadvies op te laten maken. Dit kan zeker de moeite zijn als er maatregelen zijn genomen om naar een hoger energielabelniveau te komen.
Er staan momenteel echter nog geen boetes of andere straffen op het achterwege laten van de energielabel voor woningen!

Wat kost een energielabel?

De prijs is niet wettelijk vastgesteld. Dit kan dus per huis en per installateur verschillen. Reken op 150,= tot 250 euro excl. btw. voor een normale woning. Hoewel er ook bedrijven zijn die het voor minder doen, kan het ook stukken duurder uitvallen. Zo verwacht directeur Landelijke EPA Groep (met 65 inspecteurs) een bedrag tussen de 250 en 400 euro.

Bron: Algemeen Dagblad.(ad.nl)

Vraag eerst een offerte aan bij Energielabelcentrale. Zij kijken dan welke installateur bij u in de buurt zit. Aangezien Energielabelcentrale groot inkoopt, kunnen zij een scherpe offerte bieden.

Waar wordt allemaal op gelet bij bepaling Energielabel?

De inspecteur die de label uitgeeft let op het volgende:

 • Isolatie en isolatiedikte van o.a. vloer, dak, gevel
 • Leidingen
 • Luchtspouw
 • HR-beglazing (bijv. HR+-glas of HR++-glas)
 • CV-ketel (CR, VR, HR)
 • Warmtepomp
 • Circulatieleiding
 • WTW (warmtapwaterbereiding)
 • Zonneboiler
 • Kierdichtheid
 • Type kozijnen
 • Rc-waarde, U-waarde, ZTA-waarde

Wie mag een energielabel afgeven?

Inspecteurs en installateurs die BRL9500-gecertificeerd zijn, mogen energielabels afgeven. Zij verdienen dan het EPA certificaat. Een bedrijf moet gecertificeerd zijn voor de zogeheten 'Richtlijn Energy Performance Buildings Directive (EPBD)' oftewel 'Certificaat BRL9500'. Zo'n certificaat wordt voor minimaal 3 jaar afgegeven. Na een half jaar en daarna jaarlijks wordt gecontroleerd of de installateur nog aan de eisen blijft voldoen.

Met welke organisaties en deskundigen heb ik als verkoper te maken?

Als verkoper van een huis heb je naast de notaris en eventueel bank en makelaar nu ook dus te maken met een installateur die het energielabel uitgeeft. Net als bij de APK-keuring, moet het energielabel (en eventueel maatwerk advies rapport) afgemeld worden bij een erkende instantie. Bij de APK is dat de RDW namens ministerie van V&W en voor het energielabel is dat SenterNovem namens ministerie van VROM.

Wie controleert de controleurs?

Installateurs gaan contracten aan met een certificerende instelling (CI). De CI moet een gebruikersovereenkomst hebben met de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector KBI. In de Stichting KBI zitten zowel vertegenwoordigers van leveranciers als van klanten. Een brede vertegenwoordiging vergroot het draagvlak voor de certificeringsregeling. Tenslotte wordt de CI gecontroleerd door de Raad van Accreditatie aan de hand van accreditatienormen of de nieuwe beoordelingsrichtlijn van de Stichting KBI.

Waar kan ik terecht met een klacht over mijn energielabel?

Indien de woning- of gebouweigenaar een klacht heeft over het afgegeven energielabel is het eerste aanspreekpunt de desbetreffende EPA-adviseur. Het gecertificeerde bedrijf dat het energielabel heeft afgegeven moet de klacht registreren en oplossen. Indien de klant niet tevreden is over de reactie of afhandeling dan kan de klant overwegen de klacht bij de CI neer te leggen die het desbetreffende bedrijf heeft gecertificeerd. De CI zal deze klacht conform haar regelement in behandeling nemen en in overleg met de klant en adviseur oplossen.

Ik woon in een rijtjeshuis, heb ik dan niet automatisch hetzelfde energielabel als mijn buurvrouw?

Indien een woning, een woonblok of een woongebouw niet te veel afwijkt van een andere woning of van een ander woonblok of woongebouw, dan kan daarvoor een energielabel worden afgegeven op basis van het energielabel van een representatieve woning (huis van de buurvrouw) of een representatief woonblok of woongebouw. Of dit het geval is, wordt bepaald door de EPA-installateur.