Wetten en regels

Op deze pagina vindt u de belangrijkste wetten en regels over het energielabel voor woningen.

De Europese richtlijn EPBD

Op Europees niveau is sinds december 2002 de richtlijn EPBD (Energy Performance Buildings Directive) ingevoerd. In Nederland is zodanig invulling gegeven aan de richtlijn dat per 1 januari 2008 bij de verkoop en verhuur van woningen en gebouwen een Energie Prestatie Certificatie (energielabel) verplicht is gesteld. Dit besluit is vastgelegd in het Besluit Energieprestaties van Gebouwen (BEG) en de bijbehorende regeling ( REG). Beide zijn eind 2006 door de overheid gepubliceerd.

De doelstelling van de EPBD-richtlijn is het stimuleren van woning- en gebouweigenaren om de energieprestatie van woningen en gebouwen te verbeteren. Maatregelen ter verbetering van de energieprestatie moeten leiden tot een lager energieverbruik c.q. -verspilling. De directe aanleiding voor de introductie van de EPBD-richtlijn is het verdrag van Kyoto, waarin harde afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen zoals CO2 (kooldioxide) in de wereld.

De verplichting om een Energie Prestatie Certificatie te hebben houdt niet automatisch een verplichting in om ook de energieprestatie van woningen en gebouwen te verbeteren. De stimulans voor verbetering moet vooral komen uit de vermindering van de energiekosten voor de consument als gevolg van een betere prestatie en de stimuleringsregelingen die momenteel in Nederland worden (her)overwogen. Ook energiebedrijven komen mogelijk met regelingen (b.v. door middel van financiering van HR ketels) om prestatieverbeteringen te realiseren.

Bron: KEMA (kema.com)
Europese Publieksbrochure over de EPBD (PDF)

Wet mileuwbeheer (Wm)

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Het is een zogenaamde raamwet. De Wm bevat het algemene kader van de milieuwetgeving. Onderdelen kunnen in algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) of ministeriële regelingen verder worden uitgewerkt. Om het Activiteitenbesluit mogelijk te maken is op 22 november 2006 een wijziging gepubliceerd in het Staatsblad van de Wet milieubeheer.
Bekijk de hele wettekst

MG-circulaire 2007-05

Hieronder staan een aantal documenten (PDF-bestanden) met betrekking tot de implementatie van de Europese richtlijn EPBD (zie hierboven):

Download de mg 2007-05 (pdf, 64 KB)
Download bijlage 1: Besluit energieprestatie gebouwen (pdf, 58 KB)
Download bijlage 2: Regeling energieprestatie gebouwen (pdf, 1,6 MB)
Download bijlage 3: Wijziging van de regeling van 29 mei 2007 (pdf, 1,8 MB)
Download bijlage 4: Inwerkingtredingsbesluit van 6 juni 2007 (pdf, 40 KB)
Besluit energiebesparing gebouwen
Regeling energiebesparing gebouwen (pdf, 2 MB)
Wijziging Regeling Energieprestatie gebouwen (pdf, 1,8 MB)
Besluit over de inwerkingstreding van het besluit energiebesparing gebouwen pdf, 20 KB)